Transport

Skutečnost, že společnost GEODIS disponuje hustou sítí vlastních poboček prakticky ve všech zemích Evropy, nám umožňuje pružně reagovat na požadavky našich klientů a to jak v otázkách četnosti a rozsahu expedic, tak při řešení naléhavých situací, expresních přeprav ap. Jakýkoli problém, který může při přepravě vzniknout jsme schopni řešit v reálném čase . K přepravě i manipulaci jsou používány nejmodernější technické prostředky a zákazník má možnost využít speciálně vyvinutý systém Track & Trace, který průběžně sprostředkovává informace o stavu doručování zásilky...

preprava