ADR přepravy

Vyškolený personál a certifikované dopravní prostředky našich smluvních dopravců nám umožňují zajišťovat rovněž přepravu nebezpečného zboží (ADR).


adr