Specialista v oblasti dopravy

uvodni obrazek

Firma GEODIS CZ s r.o. je členem dopravní a logistické sekce francouzských drah – SNCF . Mateřská společnost GEODIS se řadí mezi nejvýznamnější evropské operátory v dopravě a logistice s pobočkami po celém světě. Organizačně patří pobočka v České republice do struktury “Grand Est”, jejíž sídlo je v pařížské oblasti ve Villeneuve-La-Garenne. Na trhu působíme již od roku 1993 a po celou tuto dobu je naší prioritou poskytování vysoce kvalitních a komplexních služeb v oblasti dopravy . Společnost je rozdělena na tři divize – Transport, Logistika a Overseas.

Novinky - První p?ímý vlak z Prahy do ?íny
16-02-2018

novinky

Ve st?edu 19. 7. 2017 vyjel z Prahy první p?ímý vlak do ?íny. Do místa Yiwu dorazí za 16 dní a pojede p?es Polsko, B?lorusko, Rusko a Kazachstán. P?eváží zboží i pro spole?nost Geodis. Zatím se jedná o jednorázové spojení, ale v p?ípad? úsp?chu za?ne operovat jako pravidelná linka. V sou?asné dob? se pro dopravu železnicí do ?íny zboží musí nejrpve dopravit po silnici do Polska nebo N?mecka odkud teprve pokra?uje po železnici. Zavedení linky Praha-Yiwu na pravidelné bázi by tedy výrazn? zkrátilo sou?asný tranzitní ?as p?eprav. Ostatní novinky

Transport

Zajišťujeme silniční mezinárodní dopravu prakticky do všech Evropských zemí a to od malých balíčků a sběrných zásilek po částečné nakládky (LTL) a celovozové zásilky (FTL). Hlavní náplní našeho oddělení tuzemských přeprav je organizace sběru exportních kusových zásilek u odesilatelů, jakož i rozvoz importních zásilek finálním příjemcům.Více info

Logistika

Firemní logistický sklad poskytuje kompletní logistické služby spojené s příjmem zboží, tříděním a balením zásilek, manipulací , přípravě k expedici, zpracování průvodních dokumentů a následným rozvozem k finálním zákazníkům.Více info

Overseas

Oblast námořní a letecké dopravy (overseas) je nejrychleji se rozvíjející sekcí naší společnosti GEODIS CZ s.r.o. a neustálý nárůst obratů je důkazem správnosti našeho apelu na vysokou kvalitu poskytovaných služeb pro dosažení maximální spokojenosti zákazníka.

Více info